วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วัดหลวง – 200603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วัดหลวง

ภาษาไทย : ต. วัดหลวง  อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

English : Wat Luang ,Phanat Nikhom, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200603

รหัส อำเภอ : 2006

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.518

ลองติจูด : 101.161

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.518,101.161,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/