วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วัดสุวรรณ – 201002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วัดสุวรรณ

ภาษาไทย : ต. วัดสุวรรณ  อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี

English : Wat Suwan ,Bo Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 201002

รหัส อำเภอ : 2010

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.332

ลองติจูด : 101.419

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.332,101.419,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/