วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วัดสิงห์ – 180301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วัดสิงห์

ภาษาไทย : ต. วัดสิงห์  อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท

English : Wat Sing ,Wat Sing, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180301

รหัส อำเภอ : 1803

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.263

ลองติจูด : 100.041

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.263,100.041,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/