วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วัฒนานคร – 270501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วัฒนานคร

ภาษาไทย : ต. วัฒนานคร  อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว

English : Watthana Nakhon ,Watthana Nakhon, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270501

รหัส อำเภอ : 2705

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.741

ลองติจูด : 102.325

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.741,102.325,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/