วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังไทร – 302111

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังไทร

ภาษาไทย : ต. วังไทร  อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

English : Wang Sai ,Pak Chong, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302111

รหัส อำเภอ : 3021

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.706

ลองติจูด : 101.573

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.706,101.573,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/