วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังไชย – 440604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังไชย

ภาษาไทย : ต. วังไชย  อ. บรบือ จ. มหาสารคาม

English : Wang Chai ,Borabue, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440604

รหัส อำเภอ : 4406

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.986

ลองติจูด : 103.064

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.986,103.064,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/