วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังใหม่ – 440615

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังใหม่

ภาษาไทย : ต. วังใหม่  อ. บรบือ จ. มหาสารคาม

English : Wang Mai ,Borabue, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440615

รหัส อำเภอ : 4406

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.031

ลองติจูด : 103.039

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.031,103.039,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/