วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังใหม่ – 270902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังใหม่

ภาษาไทย : ต. วังใหม่  อ. วังสมบูรณ์ จ. สระแก้ว

English : Wang Mai ,Wang Sombun, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270902

รหัส อำเภอ : 2709

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.413

ลองติจูด : 102.039

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.413,102.039,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/