วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังใหม่ – 220906

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังใหม่

ภาษาไทย : ต. วังใหม่  อ. นายายอาม จ. จันทบุรี

English : Wang Mai ,Na Yai Am, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220906

รหัส อำเภอ : 2209

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.764

ลองติจูด : 101.904

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.764,101.904,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/