วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังโรงใหญ่ – 302008

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังโรงใหญ่

ภาษาไทย : ต. วังโรงใหญ่  อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

English : Wang Rong Yai ,Si Khio, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302008

รหัส อำเภอ : 3020

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.045

ลองติจูด : 101.659

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.045,101.659,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/