วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังโตนด – 220902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังโตนด

ภาษาไทย : ต. วังโตนด  อ. นายายอาม จ. จันทบุรี

English : Wang Tanot ,Na Yai Am, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220902

รหัส อำเภอ : 2209

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.701

ลองติจูด : 101.933

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.701,101.933,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/