วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังแสง – 401803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังแสง

ภาษาไทย : ต. วังแสง  อ. ชนบท จ. ขอนแก่น

English : Wang Saeng ,Chonnabot, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401803

รหัส อำเภอ : 4018

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.013

ลองติจูด : 102.482

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.013,102.482,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/