วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังแซ้ม – 220504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังแซ้ม

ภาษาไทย : ต. วังแซ้ม  อ. มะขาม จ. จันทบุรี

English : Wang Saem ,Makham, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220504

รหัส อำเภอ : 2205

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.756

ลองติจูด : 102.156

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.756,102.156,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/