วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังเหนือ – 312103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังเหนือ

ภาษาไทย : ต. วังเหนือ  อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์

English : Wang Nuea ,Ban Dan, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312103

รหัส อำเภอ : 3121

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.138

ลองติจูด : 103.219

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.138,103.219,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/