วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังเพิ่ม – 400604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังเพิ่ม

ภาษาไทย : ต. วังเพิ่ม  อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น

English : Wang Phoem ,Si Chomphu, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400604

รหัส อำเภอ : 4006

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.820

ลองติจูด : 102.204

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.820,102.204,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/