วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังเงิน – 521010

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังเงิน

ภาษาไทย : ต. วังเงิน  อ. แม่ทะ จ. ลำปาง

English : Wang Ngoen ,Mae Tha, Lampang

รหัส ตำบล : 521010

รหัส อำเภอ : 5210

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.090

ลองติจูด : 99.614

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.090,99.614,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/