วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังหิน – 401511

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังหิน

ภาษาไทย : ต. วังหิน  อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

English : Wang Hin ,Nong Song Hong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401511

รหัส อำเภอ : 4015

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.873

ลองติจูด : 102.742

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.873,102.742,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/