วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังหิน – 331607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังหิน

ภาษาไทย : ต. วังหิน  อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ

English : Wang Hin ,Wang Hin, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331607

รหัส อำเภอ : 3316

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.920

ลองติจูด : 104.240

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.920,104.240,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/