วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังหินลาด – 400508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังหินลาด

ภาษาไทย : ต. วังหินลาด  อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น

English : Wang Hin Lat ,Chum Phae, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400508

รหัส อำเภอ : 4005

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.625

ลองติจูด : 102.093

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.625,102.093,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/