วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังหว้า – 210302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังหว้า

ภาษาไทย : ต. วังหว้า  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Wang Wa ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210302

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.763

ลองติจูด : 101.624

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.763,101.624,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/