วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังหมี – 302502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังหมี

ภาษาไทย : ต. วังหมี  อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

English : Wang Mi ,Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302502

รหัส อำเภอ : 3025

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.474

ลองติจูด : 101.769

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.474,101.769,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/