วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังหมัน – 180311

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังหมัน

ภาษาไทย : ต. วังหมัน  อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท

English : Wang Man ,Wat Sing, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180311

รหัส อำเภอ : 1803

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.171

ลองติจูด : 99.916

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.171,99.916,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/