วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังสามหมอ – 411006

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังสามหมอ

ภาษาไทย : ต. วังสามหมอ  อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี

English : Wang Sam Mo ,Wang Sam Mo, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411006

รหัส อำเภอ : 4110

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 16.941

ลองติจูด : 103.456

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.941,103.456,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/