วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังสวาบ – 402004

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังสวาบ

ภาษาไทย : ต. วังสวาบ  อ. ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น

English : Wang Sawap ,Phu Phaman, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402004

รหัส อำเภอ : 4020

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.714

ลองติจูด : 101.817

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.714,101.817,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/