วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังสรรพรส – 220209

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังสรรพรส

ภาษาไทย : ต. วังสรรพรส  อ. ขลุง จ. จันทบุรี

English : Wang Sappharot ,Khlung, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220209

รหัส อำเภอ : 2202

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.560

ลองติจูด : 102.290

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.560,102.290,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/