วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังสมบูรณ์ – 270901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังสมบูรณ์

ภาษาไทย : ต. วังสมบูรณ์  อ. วังสมบูรณ์ จ. สระแก้ว

English : Wang Sombun ,Wang Sombun, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270901

รหัส อำเภอ : 2709

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.344

ลองติจูด : 102.207

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.344,102.207,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/