วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังยาว – 420509

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังยาว

ภาษาไทย : ต. วังยาว  อ. ด่านซ้าย จ. เลย

English : Wang Yao ,Dan Sai, Loei

รหัส ตำบล : 420509

รหัส อำเภอ : 4205

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.210

ลองติจูด : 101.328

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.210,101.328,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/