วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังยายทอง – 302604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังยายทอง

ภาษาไทย : ต. วังยายทอง  อ. เทพารักษ์ จ. นครราชสีมา

English : Wang Yai Thong ,Thepharak, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302604

รหัส อำเภอ : 3026

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.349

ลองติจูด : 101.518

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.349,101.518,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/