วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังยาง – 481201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังยาง

ภาษาไทย : ต. วังยาง  อ. วังยาง จ. นครพนม

English : Wang Yang ,Wang Yang, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 481201

รหัส อำเภอ : 4812

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.063

ลองติจูด : 104.442

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.063,104.442,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/