วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังม่วง – 191203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังม่วง

ภาษาไทย : ต. วังม่วง  อ. วังม่วง จ. สระบุรี

English : Wang Muang ,Wang Muang, Saraburi

รหัส ตำบล : 191203

รหัส อำเภอ : 1912

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.861

ลองติจูด : 101.151

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.861,101.151,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/