วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังพร้าว – 520304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังพร้าว

ภาษาไทย : ต. วังพร้าว  อ. เกาะคา จ. ลำปาง

English : Wang Phrao ,Ko kha, Lampang

รหัส ตำบล : 520304

รหัส อำเภอ : 5203

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.147

ลองติจูด : 99.407

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.147,99.407,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/