วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังผาง – 510803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังผาง

ภาษาไทย : ต. วังผาง  อ. เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน

English : Wang Phang ,Wiang Nong Long, Lamphun

รหัส ตำบล : 510803

รหัส อำเภอ : 5108

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.422

ลองติจูด : 98.744

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.422,98.744,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/