วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังปลาป้อม – 390604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังปลาป้อม

ภาษาไทย : ต. วังปลาป้อม  อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู

English : Wang Pla Pom ,Na Wang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390604

รหัส อำเภอ : 3906

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.426

ลองติจูด : 102.024

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.426,102.024,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/