วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังน้ำเย็น – 270401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังน้ำเย็น

ภาษาไทย : ต. วังน้ำเย็น  อ. วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว

English : Wang Nam Yen ,Wang Nam Yen, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270401

รหัส อำเภอ : 2704

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.517

ลองติจูด : 102.166

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.517,102.166,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/