วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังน้ำเขียว – 302501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังน้ำเขียว

ภาษาไทย : ต. วังน้ำเขียว  อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

English : Wang Nam Khiao ,Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302501

รหัส อำเภอ : 3025

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.399

ลองติจูด : 101.817

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.399,101.817,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/