วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังทอง – 411110

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังทอง

ภาษาไทย : ต. วังทอง  อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี

English : Wang Thong ,Ban Dung, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411110

รหัส อำเภอ : 4111

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.759

ลองติจูด : 103.320

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.759,103.320,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/