วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังทอง – 390603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังทอง

ภาษาไทย : ต. วังทอง  อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู

English : Wang Thong ,Na Wang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390603

รหัส อำเภอ : 3906

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.320

ลองติจูด : 102.030

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.320,102.030,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/