วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังทอง – 270903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังทอง

ภาษาไทย : ต. วังทอง  อ. วังสมบูรณ์ จ. สระแก้ว

English : Wang Thong ,Wang Sombun, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270903

รหัส อำเภอ : 2709

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.338

ลองติจูด : 102.081

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.338,102.081,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/