วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังทอง – 160904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังทอง

ภาษาไทย : ต. วังทอง  อ. โคกเจริญ จ. ลพบุรี

English : Wang Thong ,Khok Charoen, Lop Buri

รหัส ตำบล : 160904

รหัส อำเภอ : 1609

รหัส จังหวัด  : 16

ละติจูด : 15.469

ลองติจูด : 100.811

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.469,100.811,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/