วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังตะเฆ่ – 360802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังตะเฆ่

ภาษาไทย : ต. วังตะเฆ่  อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ

English : Wang Takhe ,Nong Bua Rawe, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360802

รหัส อำเภอ : 3608

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.830

ลองติจูด : 101.583

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.830,101.583,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/