วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังดาล – 250203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังดาล

ภาษาไทย : ต. วังดาล  อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

English : Wang Dan ,Kabin Buri, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250203

รหัส อำเภอ : 2502

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 14.006

ลองติจูด : 101.645

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.006,101.645,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/