วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังซ้าย – 520706

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังซ้าย

ภาษาไทย : ต. วังซ้าย  อ. วังเหนือ จ. ลำปาง

English : Wang Sai ,Wang Nuea, Lampang

รหัส ตำบล : 520706

รหัส อำเภอ : 5207

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 19.157

ลองติจูด : 99.645

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.157,99.645,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/