วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังชิ้น – 540701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังชิ้น

ภาษาไทย : ต. วังชิ้น  อ. วังชิ้น จ. แพร่

English : Wang Chin ,Wang Chin, Phrae

รหัส ตำบล : 540701

รหัส อำเภอ : 5407

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 17.861

ลองติจูด : 99.647

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.861,99.647,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/