วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังชัย – 400702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังชัย

ภาษาไทย : ต. วังชัย  อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น

English : Wang Chai ,Nam Phong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400702

รหัส อำเภอ : 4007

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.728

ลองติจูด : 102.862

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.728,102.862,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/