วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังชมภู – 380205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังชมภู

ภาษาไทย : ต. วังชมภู  อ. พรเจริญ จ. บึงกาฬ

English : ,Phon Charoen, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380205

รหัส อำเภอ : 3802

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 17.983

ลองติจูด : 103.683

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.983,103.683,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/