วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังชมภู – 360511

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังชมภู

ภาษาไทย : ต. วังชมภู  อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

English : Wang Chomphu ,Nong Bua Daeng, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360511

รหัส อำเภอ : 3605

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.119

ลองติจูด : 101.578

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.119,101.578,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/