วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วังจันทร์ – 210401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วังจันทร์

ภาษาไทย : ต. วังจันทร์  อ. วังจันทร์ จ. ระยอง

English : Wang Chan ,Wang Chan, Rayong

รหัส ตำบล : 210401

รหัส อำเภอ : 2104

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.858

ลองติจูด : 101.528

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.858,101.528,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/