วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วะตะแบก – 360901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วะตะแบก

ภาษาไทย : ต. วะตะแบก  อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ

English : Wa Tabaek ,Thep Sathit, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360901

รหัส อำเภอ : 3609

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.426

ลองติจูด : 101.436

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.426,101.436,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/