วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลุ่มลำชี – 360203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลุ่มลำชี

ภาษาไทย : ต. ลุ่มลำชี  อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ

English : Lum Lam Chi ,Ban Khwao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360203

รหัส อำเภอ : 3602

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.697

ลองติจูด : 101.932

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.697,101.932,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/