วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลุ่มระวี – 320407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลุ่มระวี

ภาษาไทย : ต. ลุ่มระวี  อ. จอมพระ จ. สุรินทร์

English : Lum Rawi ,Chom Phra, Surin

รหัส ตำบล : 320407

รหัส อำเภอ : 3204

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.162

ลองติจูด : 103.602

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.162,103.602,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/